İpal ve İade

11. CAYMA HAKKI

11.1. Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Ürün’ün kendisine veya gösterdiği

adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir

gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma

hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde Satıcı’ya yöneltmiş olması gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir. Cayma hakkı süresinin

belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen Ürünler’de, Alıcı veya Alıcı tarafından

belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan Ürünler’de, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen

üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca Ürünler’in düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı

veya Alıcı tarafından belirlenen üçünçü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

11.2. Cayma hakkının kullanılması için Ürün’ün 13.madde başlığı altında düzenlenen “Cayma

Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu

hakkın kullanılması halinde,

I. Teslim edilen Ürün’ün faturası, (İade edilmek istenen Ürün’ün faturası kurumsal ise,

iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi

gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası

kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

II. İade edilecek Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz

ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

III. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) günlük

süre içerisinde toplam bedeli Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının

kullanılmasından itibaren Alıcı’nın da bahse konu Ürün’ü 10 (on) günlük süre içerisinde

malı iade etmesi gerekmektedir.

IV. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya

iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle

yükümlüdür.

V. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit

tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı

iptal edilir.

 

12. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

I. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının

kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve

gümüş kategorisindeki Ürünler).

II. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda.

III. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallarda.

IV. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan

mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların tesliminde.

V. Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması

şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım

programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD,

VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)

telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde.

VI. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış

olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf

malzemelerinde.

VII. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli

yayınlarda.

VIII. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba

kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş

zamanın değerlendirilmesinde.

IX. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen

Ürünlerde.

X. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan

hizmetlerde.

Yukarı Çık
Iptal Et
Hakkımızda Yardım İletişim
Diğer İçerikler